Forhandlere

Viborg, den 12.02.2020

Coronavirus skaber usikkerhed om leveringer til og fra F&H

Som det tydeligt fremgår af dagspressen, er store dele af Kina fortsat lukket mere eller mindre ned på grund af
Covid-19 / coronavirus, og det påvirker også leveringsituationen fra Kina og andre steder i regionen.

Den omfattende nedlukning i Kina betyder også, at produktionen mange steder fortsat er sat i bero.
Desuden er store dele af infrastrukturen lammet - herunder havneterminaler, jernbaner, lufthavne med mere.

F&H kan desværre ikke komme med et entydigt svar på vores mange forsendelser fra Kina, men vi har selvfølgelig
100 % fokus på situationen.

Vi er i videst muligt omfang i løbende kontakt med vores leverandører og har bedt dem om at genbekræfte ETD/ETA på indeværende ordrer, og såfremt der er konkrete ændringer i forhold til jeres leverancer, vil vi informere herom hurtigst muligt.

Vi kan desværre ikke på nuværende tidspunkt komme med et mere konkret svar på tidshorisonten for, hvornår situationen er normaliseret, men der hersker ingen tvivl om, at der over de kommende måneder vil være forsinkelser, som vil få betydning for leverancerne.

En situation som denne med en virus, som lægger hele produktionsapparatet i Kina ned i flere uger, vil være at betegne som force majeure, men vi vil naturligvis gøre alt for at holde jer orienteret om situationen og sikre en så optimal leveringssituation som muligt.