Leverandører

Leverandører

F&H har et meget stort netværk i hele verden af nogle af de bedste leverandører på hvert sit område.

Vi har her samlet nogle af de vigtigste informationer omkring de krav/guidelines, vi stiller til vores leverandører – krav, som vi nøje følger op på, bliver overholdte.

Vores fysiske tilstedeværelse i Asien giver os mulighed for hurtigt og uanmeldt at besøge endnu flere leverandører, og dermed i størst mulig omfang føre kontrol med produktionsleddet.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål vedrørende vores leverandører.