Leverandører

Leverandørguideline

F&H har udarbejdet en række guidelines omkring leverandørprocedurer for at optimere samarbejdet og undgå unødvendige misforståelser. Alle guidelines er på engelsk, og det er vores opfordring, at alle relevante personer hos alle leverandører er bekendte med og har læst relevante guidelines.

Har du spørgsmål omkring vores guidelines, er du naturligvis meget velkommen til at kontakte os.

Guidelines kan downloades på nedenstående link.

Downloads